Czy mogę złożyć wniosek 14 kwietnia na dofinansowanie pełnych wynagrodzeń z kwietnia?

Tak. Warunkiem jest obowiązywanie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy od 1 kwietnia.