Czy można wystąpić o dofinansowanie płac z FGŚP i jednocześnie skorzystać z dofinansowania ze starostwa?

Można skorzystać z obydwu instrumentów dla różnych pracowników, jednakże nie jest to możliwe dla tego samego stanowiska pracy.