Czy można jednocześnie skorzystać z dofinansowania z FGŚP przy obniżeniu wymiaru i zawnioskować o umorzenie składek ZUS?

Tak. Dla firm zatrudniających do 9 pracowników istnieje możliwość umorzenia 100% składek, a dla zatrudniających do 49 pracowników 50% składek ZUS opłacanych przez pracodawcę po dofinansowaniu, pomimo zastosowania dopłat do wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, przestoju ekonomicznego lub dofinansowania starosty.