Czy w okresie obniżonego wymiaru można wypłacić premię i/lub nagrody?

Przy obniżeniu wymiaru czasu pracy pracownicy często pytają o możliwość rekompensaty utraconego uposażenia. Nie istnieją żadne zapisy blokujące taką możliwość. Natomiast czy przedsiębiorstwo powinno wypłacać premię w sytuacji, kiedy dokumentuje się spadek przychodów? Decyzja w tym wypadku należy do przedsiębiorcy.
Ponadto istnieje możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy bez obniżania wynagrodzenia – taki zapis powinien znaleźć się w porozumieniu.