Czy ocena spadku przychodów dokonywana jest tylko raz?

Ocena poziomu spadku przychodów przedsiębiorcy jest dokonywana tylko raz tj. przed złożeniem wniosku. Wysokość obrotów po dacie złożenia wniosku nie ma znaczenia dla trwałości dofinansowania i czasu jego trwania.