Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop?

Pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika. Jednakże w przypadku zaległego urlopu z ubiegłego roku pracodawca może skierować pracownika na urlop bez jego wniosku.