Czy dofinansowanie z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy muszę objąć wszystkich pracowników?

Nie. Obniżeniem wymiaru czasu pracy można objąć część z załogi.