Co znaczy “spadek obrotów” w myśl ustawy?

Przez “spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym”. W rachunkowości obrót to suma wpływów, jednak ustawa antykryzysowa definiuje obrót gospodarczy jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Sprzedaż w ujęciu wartościowym to inaczej przychody netto ze sprzedaży związanej z podstawową i typową działalnością danego przedsiębiorcy (a więc np. z wykluczeniem jednorazowej sprzedaży środków trwałych). Spadek sprzedaży w ujęciu ilościowym o wiele łatwiej udokumentować w przypadku sprzedaży towarów.